MAINTENANCE AND TRAINING


10:30-10:55
Walther Roelen VR2016
Opening and overview: VR Virtual Reality and/or Visual Realism

Walther Roelen, Technology Strategist, SeeCubic BV

Since my first encounters with computers in general and later more particularly with high performance systems I have been fascinated with aspects, possibilities and applications of VR, interactive computer visualization, computer generated/induced 3D-perception and all related technologies. The promise of VR was there since the late 50’s (Douglas Engelbart) and while I was born in 1952, I grew up with all kinds of extrapolations of the seemingly endless possibilities that could/would arise. Ideas that started at simple computer visualizations and went as far as Star Trek’s Holodeck and beyond. If we evaluate our current position in the development of VR we are probably somewhere in the halfway of the developments neccesary.
In my presentation I will try to sketch and illustrate the milestones of my personal journey in relation to VR (meaning Virtual Reality) and to VR (meaning Virtual Revolution).
In essence this has been the total period of the evolution of VR until now.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  SeeCubic Walther Roelen (2.8 MB)

10:55-11:20
Max Louwerse VR2016
Immersive training and measuring its impact

Prof. Dr. Max Louwerse, Professor of Cognitive Psychology and Artificial Intelligence, Tilburg University

Surprisingly little is known about learning gains in training scenarios. For instance, we do not quite know what technologies are most effective in training(virtual reality, mixed reality, mock-up settings, manuals). Furthermore, we do not know whether training should adopt a one-size-fits-all approach, as it might be the case that those who benefit most from virtual reality settings benefit least from manuals (and vice versa). Finally, how do we measure the success of training? Post-hoc tests might seem convenient, but may not be effective. In this talk an overview is provided of a research project that investigates these and other questions and its role in the DAF Technology Lab, a virtual and mixed reality lab at the Tilburg University campus.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Tilburg University Max Louwerse (1.1 MB)

11:20-11:45
Expo and demo's
11:45-12:10
Willy de Jong VR2016
Virtual Reality Service training in an industrial setting; case Océ

Willy de Jong, Learning Professional, Océ

Due to competitive pressure industrial companies are urged to come ever faster on the market with new, better, products. In order to realise this the product development and production processes should be adapted, modernized: Smart Industry.
The learning function plays an important role in enabling this transition.
In the last 10-15 years e-learning (synchronous and a-synchronous) already enabled fast, 24/7, worldwide knowledge distribution and accessibility.
Now with methods like Virtual Reality and Augmented Reality, a next step can be made: early customer involvement and, topic of this lecture; already train on devices, which are still in development.

Deze lezing is NIET beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

12:10-13:50
Lunch and expo / demo's
13:50-14:15
Guido van Gageldonk VR2016
De toepasbaarheid van Virtual Reality

Guido van Gageldonk, Owner/Sales Director, Unit040

Met het oog op het ontwerp, de presentatie, het gebruik en het onderhoud van kostbare machines biedt virtual reality ongekende mogelijkheden. Gedurende de gehele levenscyclus van een product of machine. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om errors uit het ontwerp te halen. Verder leren gebruikers en monteurs tijdens virtuele trainingssessies een machine van haver tot gort kennen, voordat hij daadwerkelijk in productie gaat.

Unit040 heeft reeds ruime ervaring op dit gebied, met klanten als ASML, Vanderlande en Philips. Sinds kort begeeft Unit040 zich, samen met UPlearning ook het vlak van leren. ‘Immersive learning’. De kracht van Immersive Learning gaat schuil in de mogelijkheid om leerervaringen te sturen. Als leerling of cursist doe je in een virtuele wereld ‘levensechte’ ervaringen op. Je maakt bewuste keuzes en je krijgt hier direct feedback op. Leren door te doen en te ervaren zet een punt achter het uit je hoofd leren van feiten of beroemde rijtjes. De zogenoemde beklijvingsfactor van Immersive Learning is vele malen groter dan die van traditioneel, informatiegericht leren. Geen wonder dat zowel het onderwijs als het bedrijfsleven deze omarming van video, virtual reality en leren toejuichen.

Co-founder Guido van Gageldonk legt je graag uit hoe deze techniek wordt toegepast en wat de toekomst in petto heeft.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Unit040 Guido van Gageldonk (2.1 MB)

14:15-14:40
Richard van Tilborg VR2016 Tom Bos VR2016
VR Het leren van de toekomst

Richard van Tilborg, Partner Innovative Technologies, Ordina SMART
Tom Bos, Educatie innovatie manager, NCOI

Virtual Reality gaat een grote impact hebben op leren en opleiden. Ordina werkt met NCOI Groep als eerste opleider van Nederland aan het gebruiken van VR voor leren. De eerste resultaten zijn indrukwekkend. Met name omdat emotie een grote rol speelt bij effectief leren. Met VR kan een rijke leerervaring geboden worden die echt impact heeft. En je kan die ene unieke situatie ook nog eens zo vaak oefenen als je wilt. De mogelijkheden lijken eindeloos. Maar waar zitten de beperkingen? En waar voegt VR echt waarde toe ten opzichte van het klaslokaal? Daarop geven we antwoord in de sessie.

14:40-15:05
Expo and demo's
15:05-15:30
Ruud Dullens VR2016
Flexible training in Virtual Worlds

Ruud Dullens, CEO, BlueTea BV

Virtual Reality is booming! The market for creating virtual solutions is growing and technology gets better and more cost effective over time. But the creation and re-use of virtual worlds for training is still a challenge. Creating virtual reality solutions requires specialized professionals and once the solution is deployed changes are costly. In this lecture we will express the abilities to create multi-purpose technical training that is designed for multi-use (training, documentation, on-the-job support) using virtual technologies e.g. Virtual Reality and Augmented Reality.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  BlueTea Ruud Dullens (2.3 MB)

15:30-15:55
Coen Sanderink VR2016
VR/AR: Hype of serieuze business

Coen Sanderink, Project manager maintenance & services, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Is VR en AR alleen een hype of wordt er ook serieus geld me verdiend? Een presentatie van de resultaten van een onderzoek naar VR en AR en de mogelijkheden die deze nieuwe technologieën hebben en de kansen die ze tot stand brengen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  BOM Coen Sanderink (839 KB)

16.00-17.00
Expo and demo's
17:00-18:00
Netwerkborrel